Packmästare

Våra erfarna packmästare är specialister på exportpackning, konsthantering och arkiv- och bibliotekspackningar. 

Vår personal har erfarenhet av att ha rest runt i stora delar av världen och levererat konst till flera välkanda museum, aktionshus och offentliga personer. Vi har även packmästare som har ansvarat för hela depå flyttar där den totala mängden hyllmeter som har hanterats har uppmätt flera mil böcker.